U Spomen Bortanskim Romnijam i Romom

 

 

  

Tafel4.jpg

Romsko naselje na rubu Borte u 1920-i ljeti, izvor: Narodna visoka škola gradišćanskih Romov
 

Romnije i Romi su jur pred 1938. lj. trpili od etničkoga i socijalnoga izgraničenja i rasizma, ali je vrhunac svakako bio za vrime nacionalsocijalizma u „porajmos-u“ (etnocidu). Oduzeli su im sva prava i imanje, protirali su je, deportirali i poumarali. Sve to bilo je moguće samo u koordiniranom postupanju raznih vlasti i stanovničtva. Samo malo Romnijev i Romov se je po 1945. lj.
moglo vrnuti u svoje dome, svi drugi nisu preživili „porajmos“.
* do tiskanja nismo mogli najti fotografiju bivše žendarmerijske stanice. Slika kaže romsko naselje kod Borte u medjubojnom vrimenu.