U Spomen Židovskomu Stanovnictvu Borte

 

 

 

Tafel2.jpg 

Trgovina Benö Löwy, 1918., zbirka poštanskih kartov, Alexander Mohat, Borta
 

Na mjestu današnjega kotarskoga poglavarstva je prije bila trgovina obitel-ji Benö Löwy-ja. Prostorije su konfiscirali i pak hasnovali za preslušivanja. Prema koncu 19. stlj. je Borta imala aktivnu židovsku općinu, ku su zničili
1938. lj. Bortanski Židovi/vke su zgubili sva prava i imanja i su bili protirani, dijelom su emigrirali, dijelom su je umorili (Shoa). Samo neki su se vrnuli, ali se židovska općina već nije mogla konstituirati.