U Spomen Zrtvam Političkoga Protiranja u Borti

 

 

 

Tafel5.jpgKotarski sud u Borti/Felsőőr, 1940-a ljeta, zbirka poštanskih kartov, Alexander Mohat, Borta

Na mjestu, na kom se danas opet sudi po pravni načeli, su za vrime nacionalsocijalizma pale mnoge nepravične osude. Kad su nacionalsocijalisti došli na vlast u 1938. lj. uhapsili su pred svim komunističke, socijaldemokratske i krščanskosocijalne „protivnike“, djelomično su je i zlostavljali, postavili pred sud i/ili je poslali u djelačke ili koncentracione logore. Odstranili su je iz svih uredov i funkcijov. Neki su se i aktivno suprotstavljali, mnoge su zato i osmrtili.